PODRUCJE DJELOVANJA Zakon o osobnim ozljedama ili Zakon o oštećenju zdravlja osobe nastaloj od treće strane/osobe

Postupak po osobnoj ozljedi se pokreće kada osoba strada od treće strane/osobe. Kada se to dogodi osoba ima pravo na naknaduprouzrokovane štete. Visina naknade ovisi o dva faktora; odgovornostiiprirodizadobivenih ozljeda.

Naši odvjetnici u Lawlor&Partneri specijalizirani su za zakon o osobnim ozlijedjama,te imajustručnoiskustvo u slijedećim vrstama postupaka o osobnim ozljedama.

*Lawlor odvjetnici neće zaračunati naknadu ni ostale troškove prilikom spora,bilo kao postotak, dio nagrade ili nagodbe, budući da to nijenaša praksa..

If you have questions, please contact us on 085 207 8183 or niall@lawlorkiernan.ie.