PODRUCJE DJELOVANJA Zakon o osobnim ozljedama ili Zakon o oštećenju zdravlja osobe nastaloj od treće strane/osobe

Postupak po osobnoj ozljedi se pokreće kada osoba strada od treće strane/osobe. Kada se to dogodi osoba ima pravo na naknaduprouzrokovane štete. Visina naknade ovisi o dva faktora; odgovornostiiprirodizadobivenih ozljeda.

Naši odvjetnici u Lawlor&Partneri specijalizirani su za zakon o osobnim ozlijedjama,te imajustručnoiskustvo u slijedećim vrstama postupaka o osobnim ozljedama.

*Lawlor odvjetnici neće zaračunati naknadu ni ostale troškove prilikom spora,bilo kao postotak, dio nagrade ili nagodbe, budući da to nijenaša praksa..